Služby

  • Analýza budovy či areálů – jaké jsou zde bariéry, jaké prvky jsou již instalované, doporučení
  • Zpracování přesného řešení odstranění bariér včetně cenové nabídky
  • Itineráře tras – zpracování trasy pro nevidomé a dodání v textové i audio podobě
  • Školení na instalované produkty
  • Školení základů komunikace s nevidomým/neslyšícím/vozíčkářem

Analýza budovy či areálů

Jedná se o osobní návštěvu dané oblasti, prohlídka všech prostorů, zjištění konkrétních bariér a již instalovaných produktů pro jejich odstranění. Následně zpracování v textové podobě, doporučení přesných úprav dle vyhlášky č.398/2009 Sb. i nad její standard, pokud je potřeba.

Zpracování řešení odstranění bariér

V rámci analýzy doporučujeme rovnou zpracovat i řešení odstranění bariér. Zpracujeme konkrétní návrh včetně cenové nabídky včetně možností – základní úpravy, standardní úpravy, profesionální řešení.

Itinerář tras

Jedná se o zpracování trasy například ze stanice MHD do konkrétní budovy a naopak. Tyto trasy zpracováváme pouze, pokud je cesta relativně bezpečná a následně dodáme v textové a audio podobě a to tak, aby si zákazník tyto trasy mohl nahrát na webové stránky a uživatel si je pak již jednoduše stáhnul.

Školení

K dodaným projektům zaškolíme daný personál – pokud je to potřeba. Dále nabízíme také školení základů komunikace s nevidomým/neslyšícím/vozíčkářem.